Όλα τα βήματα της Ερευνητικής σας Εργασίας, καθώς και οι σκέψεις, οι παρατηρήσεις, οι προβληματισμοί και τα συναισθήματά σας

 • θα καταγράφονται στα προσωπικά σας Ημερολόγια
 • θα αποτυπώνονται σε Ημερολόγια της ομάδας σας  
 • θα αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και θα αυτό-αξιολογούνται από εσάς τους ίδιους και τις ίδιες.


Για εσάς,
τους Μαθητές και τις Μαθήτριες, το Ημερολόγιο θα είναι ένα σημειωματάριο, όπου θα καταγράφετε:

 1. την πορεία της εργασίας σας κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος,
 2. τα ερωτήματα που θα σας απασχολούν,
 3. τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζετε.    

     
Για τους Εκπαιδευτικούς σας, το Ημερολόγιο θα είναι ένα σημειωματάριο, όπου θα καταγράφουν  

 1. την πορεία των ομάδων και των μελών που τις αποτελούν,
 2. τα ερωτήματα που θα τους απασχολούν,
 3. τη βοήθεια που θα χρειάζεται να σας προσφέρουν.


Στο ημερολόγιό σας, χρειάζεται να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

 •  Η ημερομηνία
 •  Τα ντοκουμέντα που συμβουλευτήκατε και θα αξιοποιήσετε ως βιβλιογραφία
 •  Οι έρευνες που κάνατε και ο βηματισμός τους
 •  Οι επισκέψεις που κάνατε,
 •  Τα προβλήματα που συναντήσατε
 •  Τα συναισθήματά σας
 •  Η οργάνωση της επόμενης ερευνητικής σας δραστηριότητας

Κατεβάστε από κάτω το ατομικό και το ομαδικό ημερολόγιο.

 hmerologia.ppt