Υπολογισμός Μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Κατεβάστε την εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων για συσκευές Android από το Google Play

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021Επιλέξτε Ομάδα Προσανατολισμού:

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Γραπτός Βαθμός
Ειδικά Μαθήματα
Επιστημονικά Πεδία Μόρια
1ο Ε.Π.
(Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές)
2ο Ε.Π.
(Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες)
3ο Ε.Π.
(Επιστήμες Υγείας & Ζωής)
4ο Ε.Π.
(Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής)

     

Οδηγίες

  • Επιλέξτε ομάδα προσανατολισμού και στη συνέχεια εισαγάγετε τους γραπτούς βαθμούς των μαθημάτων (από 0 μέχρι 20 με προσέγγιση δεκάτου).
  • Αν θέλετε να δώσετε κάποιο ειδικό μάθημα, επιλέξτε τον αντίστοιχο συντελεστή του μαθήματος από τη λίστα των Ειδικών Μαθημάτων.
  • Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
  • Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
  • Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
  • Ειδικά μαθήματα με Συντελεστή 2: (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Αρμονία, Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών, ξένων γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
  • Ειδικά μαθήματα με Συντελεστή 1: (Ελεύθερο Σχέδιο για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων, όλες οι υπόλοιπες σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας)
  • Στο τέλος πατήστε το κουμπί "Υπολόγισε" για να υπολογίσετε τα μοριά σας, το κουμπί "Εκτύπωσε" για να εκτυπώσετε τα μόριά σας ή το κουμπί "Καθάρισε" για να καθαρίσετε τους γραπτούς βαθμούς της φόρμας.