Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το μάθημα των ερευνητικών εργασιών (Βιβλίο Εκπαιδευτικού και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών).