Η δημιουργία του Ψηφιακού Σχολείου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι βασικό συστατικό του Νέου Σχολείου. Η βασική πρόκληση που καλείται αυτό να αντιμετωπίσει σήμερα είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα. Στα πλαίσια των παραπάνω, αναπτύχθηκαν:

  • Ψηφιακή πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ebooks.edu.gr/new/, όπου υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή όλα τα μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.
  • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα θα παρέχονται ξεχωριστά και στη σελίδα http://www.study4exams.gr. Τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα σκοπεύουν να προσφέρουν ένα συμπληρωματικό, ευέλικτο και σύγχρονο τρόπο πρόσβασης των μαθητών σε χρήσιμο υποβοηθητικό υλικό, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας τους, εν όψει των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

Άλλες ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες είναι η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του ΟΕΔΒ και η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Π.Ι.