Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-2021.

Eisagwgh_Ypologistwn_B_GEL_2020_2021.pdf

Διδακτικές Ενότητες Ενδεικτικές ώρες διδασκαλίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
Κεφάλαιο 1.1. Επιστήμη των Υπολογιστών 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 
Κεφάλαιο 2.1. Πρόβλημα 2
Κεφάλαιο 2.2
(Εκτός των 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.7.5, 2.2.7.6, 2.2.8, 2.2.10)
26
Κεφάλαιο 2.3
(Εκτός των 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.3)
1
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η 
Κεφάλαιο 3.1 15
Κεφάλαιο 3.2
Κεφάλαιο 3.3
Κεφάλαιο 3.4