Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το σχολικό εγχειρίδιο, το τετράδιο εργασιών και το βιβλίο καθηγητή του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.