Κατεβάστε από εδώ και εγκαταστήσετε τη γλώσσα Python στον υπολογιστή σας. Συνδεθείτε εδώ για το online documentation.

 

 

Βιβλία για τη γλώσσα Python στα Ελληνικά

Προγραμματισμός Υπολογιστών - Γ' Τάξη ΕΠΑΛ, των Αράπογλου Α., Βραχνός Ε., Κανίδης Ε., Λέκκα Δ., Μακρυγιάννης Π., Μπελεσιώτης Β., Παπαδάκης Σπ., Τζήμας Δ.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών - Β' Τάξη ΕΠΑΛ, των Αράπογλου Α., Βραχνού Ε., Κανίδη Ε., Μακρυγιάννη Π., Μπελεσιώτη Β., Τζήμα Δ.

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python, του Νίκου Αγγελιδάκη.

Οδηγός Python Μέσω Παραδειγμάτων, του Δημήτρη Λεβεντέα.

A Byte of Python, του C H Swaroop, μεταφρασμένο από την ελληνική κοινότητα του Ubuntu.

Παιχνίδια σε Python & Pygame, του Μανώλη Κιαγιά.

Mini εγχειρίδιο Python, της Ταμπάκη Ειρήνης-Μαρίας

Python Programming, της Αντωνίας Τερζίδου

Think Python - How to Think Like a Computer Scientist, του Allen Β. Downey (μετάφραση από ΤΕΙ Λάρισας).

 

Βιβλία για τη γλώσσα Python στα Αγγλικά

Python for Informatics: Exploring Information, του Charles Severance.

A Byte of Python, του C H Swaroop.

Think Python - How to Think Like a Computer Scientist, του Allen Β. Downey.

Learn Python the Hard Way, του Zed Shaw.

Invent with Python, του Al Sweigart.

Problem Space, του James Palmer.

Learning to Program Using Python, του Cody Jackson.

Practical Programming (in Python)

Python Books

Free Python Programming eBooks 

 

Ιστοσελίδες για τη γλώσσα Python

Μαθαίνοντας προγραμματισμό με python, του Κώστα Σκιαδόπουλου.

A Python Tutorial, του Παναγιώτη Μαυρογιώργου.

Προγραμματισμός μέσα από παραδείγματα στην Python, των Βασίλη Βασιλάκη και Γιώργου Μπουκέα.

Ελληνική Κοινότητα Προγραμματιστών Python

Python Tutor (Visualize Python), του Philip Guo.

Learn to program, one byte at a time, των Sue Sentance και Adam McNicol.

Learn Python (Simple easy learning)

How to Think Like a Computer Scientist

A Beginner's Python Tutorial

Google's Python Class

Learn Python

Python Programming

Python Tutorials

Python Top 45 Articles for the Past Year (v.2018)