ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» ορίζεται ως εξής:
 

Κεφάλαιο Διδακτέα Ύλη
Κεφάλαιο 07 ΟΛΟ
Κεφάλαιο 09 μόνο το 9.3
Κεφάλαιο 10 ΟΛΟ
Κεφάλαιο 11 ΟΛΟ
Κεφάλαιο 13 ΟΛΟ
Κεφάλαιο 14 μόνο το 14.2
Κεφάλαιο 15 ΟΛΟ
Κεφάλαιο 16 ΟΛΟ