Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, μπορείτε να αναζητήσετε, τους Επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης μπορείτε να δείτε τους βαθμούς που έβαλε ο κάθε βαθμολογητής και τη συνολική βαθμολογία ανά μάθημα.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συνδεθούν, θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).