Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το παιχνίδι τρενάκι, μαζί με άλλα πέντε παιχνίδια. Απλά αποσυμπιέστε το αρχείο Trenaki.zip και τρέξτε το αρχείο τρενάκι.exe

Trenaki.zip

 

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ-1139B με το Πρόγραμμα Σπουδών για τα 800 Ολοήμερα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
FEK-1139B-P.S. Olohmera Dhmotika.pdf

στκ : στυλό κάτω

στα
: στυλό άνω (Η χελώνα ανεβάζει το στυλό πάνω)

σβγ
: σβήσε γραφικά (Σβήνεται όλη η οθόνη και η χελώνα επανέρχεται στο κέντρο)

σβ
: σβήσε (Σβήνεται όλη η οθόνη και η χελώνα παραμένει στο ίδιο σημείο)

σβε
: σβήσε εντολές

μπ 100
: πήγαινε μπροστά 100 βήματα

δε 90
: στρίψε δεξιά 90 μοίρες

αρ 90
: στρίψε αριστερά 90 μοίρες

πι 100 : πήγαινε πίσω 100 βήματα

για Συνάρτηση
: Με την εντολή για ορίζουμε μια συνάρτηση
Εντολή1
Εντολή2 ?
τέλος

επανάλαβε 10 [ Εντολή1 Εντολή2 ? ] : Επαναλαμβάνει 10 φορές τις εντολές που βρίσκονται μέσα στις αγκύλες.