Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το σχολικό βιβλίο μαθητή (Βιβλίο1), το βιβλίο Πληροφορική (Βιβλίο2), τις οδηγίες μελέτης μαθητή (Βιβλίο3), το τετράδιο εργασιών (Βιβλίο4), τις ενδεικτικές λύσεις Ασκήσεων και το βιβλίο καθηγητή του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.